FAQs Complain Problems

७५/७६

समयमै दर्ता गरौ ।

बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धि राजपत्रको सूचना

मिति २०७६ साल बैसाख २ गते आईतबारको दिन बसेको गाउँ सभाको बिषेश बैठकले चालू आ.व. २०७५/७६ को आय ब्यय अनुमान र बजेट कार्यक्रममा गरेको संशोधन प्रकाशन गरीएको ।

दस्तावेज: