"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

ढुङ्गा गिटी बालुवाको ठेक्का सम्बन्धि सूचना 

आर्थिक वर्ष: