"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको अनुरोध ।

समयमै दर्ता गरौ ।

आर्थिक वर्ष: