FAQs Complain Problems

गाउँ सभा बस्ने बारे।

समयमै दर्ता गरौ ।

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७५/०३/१२ मा बसेको गाउँ कार्यापालिका बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७५/०३/१० मा स्थगित भएको तेस्रो गाउँ सभा मिति २०७५/०३/३० देखि सुरु हुने भएकोले निम्न समय र स्थानमा उपस्थित हुन सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जानकारी गराइन्छ।

 

  तपशिल:

मिति: २०७५/०३/३०

स्थान: पा.या.गा.पा

समय: मध्यान्ह १२:०० बजे।        

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: