"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

गोविन्द रिजाल

समयमै दर्ता गरौ ।

लेखा अधिकृत
ईमेल: 
govinda.rijal79@gmail.com
फोन: 
9808428608/9849100572
Section: 
Account Officer