"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

डकुमेन्ट्री बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

समयमै दर्ता गरौ ।

परामर्शदाताहरूबाट डकुमेन्ट्रि निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धिको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: