FAQs Complain Problems

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

मिति २०७६।०३।१४ गते संचालित गणक र सुपरीबेक्षकहरूको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ताबाट प्राप्त अंकका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

आर्थिक वर्ष: