"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

निजामती सेवा दिवस,२०७५

समयमै दर्ता गरौ ।