FAQs Complain Problems

पारिवारिक लगत संकलनकर्ताका लागि आवेदन दिने अत्यन्त जरुरी सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

पारिवारीक लगत संकलन तथा रेकर्ड ब्यवस्तापनका लागि ईच्छुक योग्य नागरीकहरूबाट आवेदन दिनका लागि यो सूचना प्रकासन गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: