FAQs Complain Problems

मिति 2078/04/02 गते बसेको प्र.अ. बैठकमा प्रत्येक विद्यालयबाट कक्षा 8 मा उत्कृष्ट GPA ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्दै अन्य विविध पक्षमा छलफल गरियो ।

समयमै दर्ता गरौ ।