"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

वार्ड नं १

समयमै दर्ता गरौ ।

नाङखोल्याङ वडा कार्यलयः

जनसंख्या : ४१५३

क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी) : २१.०४५