"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

वार्ड नं २

समयमै दर्ता गरौ ।

थेचम्बु वडा कार्यलयः

जनसंख्या ः ३८४०

क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी) ः २१.३१३