"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

वार्ड नं ५

समयमै दर्ता गरौ ।

चाक्सिबोटे वडा कार्यलयः

जनसंख्या ः १०७८

क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी) ः ६.७८५