"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-gp) बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।