"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

समयमै दर्ता गरौ ।

आर्थिक वर्ष: