"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

RDT को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: