"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७६।०६।-०६ को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७६/७७ 09/23/2019 - 17:05 PDF icon baithak 3.pdf

मिति २०७६।५।१७ को कार्यपालिकाको बैठक

७६/७७ 09/23/2019 - 17:03 PDF icon मिति ०७६।०५।१७ को कार्यपालिाकाको बैठक

गाउँपालिकाकाको आ.व. २०७६/७७ को पहिलो बैठकको निर्णयहरू प्रकाशन गरीएको

७६/७७ 09/23/2019 - 17:01 PDF icon मिति २०७६।०४।४ २४ को बैठक

कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

७६/७७ 08/12/2019 - 15:49 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:25 PDF icon आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:20 PDF icon छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

चौधौं बैठकको निर्णय

७५/७६ 05/30/2019 - 09:16 PDF icon baithak.pdf

चौधौं बैठकको निर्णय

७५/७६ 05/30/2019 - 09:16 PDF icon baithak.pdf

गाउँ सभाको निर्णय प्रकाशन गरिएको

७५/७६ 04/16/2019 - 16:10 PDF icon गाउँसभाको स्क्यानिङ फाइल.pdf

गाउँ सभा सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/09/2019 - 18:50

Pages