"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

नगर परिषदका निर्णयहरु

समयमै दर्ता गरौ ।