FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

सूचना तथा समाचार

समयमै दर्ता गरौ ।

अहेव र अनमीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको

करार सेवामा यस गा.पा.ले मिति 2076॰06॰08 मा लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति सम्बन्धमा

अनमी र अहेव को छोटो सूचि र परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

वडा नं. १, नाङखोल्याङको वडाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

यस गाउँपालिकाको छैठौ गाउँ सभाद्वारा विनियोजित रकमबाट वडा नं. १ नाङखोल्याङको वडाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विद्युतीय खरीद समेतको सूचना  ORME/YRK/OB-03(076/77) प्रकाशन गरीएको छ ।

Pages