FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

समयमै दर्ता गरौ ।

दोस्रो चेोमासिक खर्चको फाँटवारी प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०७४/७५ को दोस्रो चेोमासिक (फाल्गुण महिनासम्मको) खर्चको फाँटवारी जानकारीका लागी प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।

Pages