"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

सामाजिक सुरक्षा

समयमै दर्ता गरौ ।