"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

कर तथा शुल्कहरु

समयमै दर्ता गरौ ।