FAQs Complain Problems

परिषदको निर्णय

समयमै दर्ता गरौ ।

गाउँ सभाको निर्णय प्रकाशन गरिएको

मिति २०७६।०१।०२ गतेको गाउँ सभाको विशेष बैठकले गरेको  निर्णय प्रकाशन गरीएको ।