ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 04/28/2018 - 18:27 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 18:05 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७५.pdf
पाथीभरा याङवरक गाउँ पालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:59 PDF icon प्रसासकीय कार्यविधि.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिाक, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:52 PDF icon ज्येष्ठ नागरीक परिचयपत्र.pdf
"घ" बर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजत सम्बन्धि कार्यबिधी, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:49 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी.pdf
कर तथा गैर कर राजश्व लगाउँने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको कनून, २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:45 PDF icon कर तथा गैर कर.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:30 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर pdf.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:19 PDF icon संशोधित बजेट pdf.pdf
स्रोत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 14:52 PDF icon स्रोत सञचािन तथा व्यवस्थापन.pdf
विपद तथा प्रकोप व्यवस्तापन कोष संचालन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/16/2018 - 19:05 PDF icon विपद व्यबस्थापन.pdf

Pages