बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

७६/७७ 08/14/2019 - 16:58 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/12/2019 - 10:44 PDF icon 010.pdf

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/11/2019 - 11:03 PDF icon राजश्व तथा अनुदान अनुमान.pdf

आ.व. २०७५/७६ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 04/19/2019 - 16:50 PDF icon राजपत्र.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/21/2018 - 13:18 PDF icon बजेट किताब,२०७५.pdf

आ.व. ०७४\७५ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 04/26/2018 - 17:13 PDF icon संशोधित बजेट pdf.pdf

आ.व. ०७४\७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७४/७५ 12/18/2017 - 17:36 PDF icon बजेट किताब तयारी.pdf