FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको आ.व. ०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट किताब

८०/८१ 09/25/2023 - 16:39 PDF icon बजेट किताब.pdf

आ.व. ०८०/८१ को राजश्व अनुमान

८०/८१ 07/16/2023 - 18:18 PDF icon राजश्व अनुमान.pdf

बजेट किताब २०७८

७८/७९ 01/01/2023 - 12:34 PDF icon Budget book 2078.pdf

बजेट किताब २०७९

७९/८० 11/03/2022 - 15:44 PDF icon BUDGET.pdf

आ.व. २०७९्/८० को राजश्व अनुमान

७८/७९ 07/02/2022 - 19:26 PDF icon बार्षिक बजेट तयारी २०७९-८०.pdf

आ.व. ०७७/०७८ को राजश्व तथा खर्च अनुमानको सारांश

७६/७७ 07/15/2020 - 18:36 PDF icon आ.व. ०७७।०७८ को बजेट.pdf

आ.व.२०७६/७७को बजेट नीति तथा कार्यक्रम भाग-१, भाग-२ र अग्र खण्ड

७६/७७ 10/23/2019 - 19:41 PDF icon भाग २ योजनाहरु, PDF icon भाग-१ नीति तथा कार्यक्रम, PDF icon अग्र पेज

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

७६/७७ 08/14/2019 - 16:58 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/12/2019 - 10:44 PDF icon 010.pdf

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/11/2019 - 11:03 PDF icon राजश्व तथा अनुदान अनुमान.pdf

Pages