सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/01/2019 - 08:49

डकुमेन्ट्री बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 03/23/2019 - 16:43

बोलपत्र स्विक्रिति तथा सम्झौताका लागि आशयको सूचना

७५/७६ 03/18/2019 - 11:49 PDF icon letter.pdf

बोलपत्र स्विक्रिति तथा सम्झौताका लागि आशयको सूचना

७५/७६ 03/18/2019 - 11:49 PDF icon letter.pdf

बोल पत्र प्रकाशन सम्बन्धमा ।

७५/७६ 03/06/2019 - 16:41

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ३० दिने सूचना

७५/७६ 01/14/2019 - 17:26

Invitation for Bids

७५/७६ 10/15/2018 - 13:57 PDF icon Invitation for Bids.pdf

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७५/७६ 08/31/2018 - 11:00 PDF icon दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।.pdf

चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७५/७६ 08/20/2018 - 12:12 PDF icon सवारी साधन खरिद.pdf

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination)को प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

७४/७५ 07/04/2018 - 11:49 PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण.pdf

Pages