ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
क्रिषि व्यवसाय प्रवर्द्दन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:46 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,नमुना.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा संचालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:44 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
अतिरिक्त समय काम गरेवपातको थप भत्ता तथा प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:41 PDF icon अतिरिक्त भत्ता कार्यबिधि, २०७५.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्तापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:33 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
स्तानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्नयवस्तापन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 01/14/2019 - 17:38 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 12/20/2018 - 11:31 PDF icon अपाङगता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि - Copy.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/15/2018 - 13:49 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/15/2018 - 13:49 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 04/28/2018 - 18:27 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 18:05 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७५.pdf

Pages