तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (5 votes)
राम्रो
44% (8 votes)
ठीकै
28% (5 votes)
Total votes: 18