तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (7 votes)
राम्रो
39% (9 votes)
ठीकै
30% (7 votes)
Total votes: 23