तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
29% (10 votes)
राम्रो
29% (10 votes)
ठीकै
41% (14 votes)
Total votes: 34