तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
32% (9 votes)
राम्रो
32% (9 votes)
ठीकै
36% (10 votes)
Total votes: 28