तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (10 votes)
राम्रो
30% (10 votes)
ठीकै
39% (13 votes)
Total votes: 33