तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
32% (8 votes)
राम्रो
36% (9 votes)
ठीकै
32% (8 votes)
Total votes: 25