तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (6 votes)
राम्रो
40% (8 votes)
ठीकै
30% (6 votes)
Total votes: 20