ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/16/2018 - 19:01 PDF icon मर्मत संभार कोष.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 02/12/2018 - 12:38 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/28/2018 - 09:25 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:52 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७४.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:50 PDF icon बजार अनुगमन कार्यबधी.pdf
आदेश तथा अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:48 PDF icon प्रमााणीकरण कार्यबिधि.pdf
आर्थिक कार्यविधी नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:42 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित.pdf
गाँउ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:40 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधी, २०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:45 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:40 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमाबली, २०७४.pdf

Pages