सूचना तथा समाचार

अहेव र अनमी करार पदको अन्तिम नतीजा प्रकासन

मिति २०७६।०६।०८ गते लिईएको अनमी र अहेव पदको करार सेवाको लिखित र अन्तरवार्ताबाट छनौट भइ सिफारीस भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

दस्तावेज: 

Pages