FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

प्रकाशन

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वित्त आयोगले प्रदान गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क ८०/८१ 03/19/2024 - 10:33 PDF icon वित्त आयोगले प्रदान गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको अङ्क ८०/८१ 03/15/2024 - 15:56 PDF icon Pathivara Yangwarak NNRFC Score
बैँक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (२०७९/८० को चौथो किस्ता) ७९/८० 10/02/2023 - 11:09 PDF icon बैँक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (२०७९/८० को चौथो किस्ता)
घुम्ती शिविर ७९/८० 05/16/2023 - 14:05 PDF icon घुम्ती शिविर
बजेट किताब २०७८ ७८/७९ 01/01/2023 - 12:32 PDF icon Budget book 2078.pdf
आगामी आ.व. २०८०/०८१ को आय व्ययको प्रक्षेपण गरी पठाइएको सम्बन्धमा । ७९/८० 12/29/2022 - 11:29 PDF icon प्रक्षेपण.pdf
श्रोत नक्सा ७७/७८ 12/26/2022 - 12:24 PDF icon गाउँपालिकाको श्रोत नक्सा.pdf
GESI Audit Report 2078 ७८/७९ 12/21/2022 - 12:56 PDF icon 2. Pathivara yangwarak Mun GESI audit final 2078 (1).pdf
वित्तीय प्रतिवेदन २०७९ ७९/८० 12/19/2022 - 16:29 PDF icon Bitiya Pratibedan.pdf
बजेट किताब २०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 13:35 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

Pages