पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9842660119

उपाध्यक्ष