पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

कर तथा गैर कर राजश्व लगाउँने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको कनून, २०७४

कर तथा गैर कर राजश्व लगाउँने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको कनून, २०७४ मिति २०७४।१२।३० गतेको गाउँ सभाको दोस्रो अधिबेशनले पारित गरी लागू गरेको

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: