"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

सामाजीक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भत्ता लिनको लागि नाम नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: