पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिाक, २०७५

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्य विधि, २०७५ मिति २०७५।०१।०४ को गा.पा. बैठकले पारीत निर्देशिका

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: