पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

बजेट निती तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम,२०७५