"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

लेखापाल श्री विमला थापाको विदाई कार्यक्रम, २०७७