"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि ।

आर्थिक वर्ष: