"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: